• Větrání beze ztrát

    Novostavba rodinného domu a vše je podle vašich představ. Už při zpracování projektu jste dbali o to, aby byl dům co nejméně energeticky náročný. Záleželo vám na tom, aby částka,