Faktory on-page

Kvalita URL adres – unikátní webová adresa by měla být co nejkratší, nejjednodušší, a zároveň musí dostatečně informovat o svém obsahu. Ideální je přímo v adresním řádku mít umístěno klíčové slovo. Takové weby se snadno zapamatují a mnoho uživatelů je zadává, aniž by je musela vyhledávat.
seo a internet.png
Metaznačky – obecně nás metaznačky informují o typu kódování, o autorovi webu, ovšem SEO se především orientuje na descriptions, robots, revisit after, a keywords. Nejpodstatnější z nich je descriptions, kde by měl být obsah webu stručně, přitom výstižně popsán. Klíčová slova (keywords) hrají již menší, přesto důležitou roli, podobně jako revisit after a robots, které robotům definují indexaci a relativní dobu opakované návštěvnosti.
HTML a XHTML značky – vyhledávače rozlišují především nadpisy deklarované správnými značkami jazyka HTML, jako H1 – H6. Každá úroveň nadpisu má zkrátka svůj platný význam na rozdíl od nadpisů, které jsou na webu pouze vyznačeny odkazem „strong“, nebo velikostí, typem, a barvou fontu.
Web  Copywriting – považuje se za klíčový parametr pro on-page kritérium. Vhodně vytvořený text na webové stránce obsahuje optimální počet klíčových slov zhruba v rozmezí 3 – 6 procent z celkového objemu textu. Přitom musí být textový obsah unikátní a zároveň jednoznačný. Každý duplicitní text (dokonce i s pouhými přehozenými větami, nebo odstavci), považují vyhledávače za duplicitu, a weby se shodnými texty jsou pak irelevantní.  Důležité jsou rovněž aktualizace obsahu webových stránek.


</div>

<h3>
	Off page faktory</h3>
<p><strong>Linkbuilding</strong> – <a href=SEO linkbuilding je systém zpětných odkazů, které umožňují vyhledávačům zařadit weby do katalogů. Zpětné odkazy se vkládají např. do webových diskusí, blogů, diskusních fór, apod. Vyhledávače rozlišují kontextové odkazy z webů o shodném tématu, a odkazy nekontextové z tematicky odlišných webů.
školitel seo.jpg
Linkbaiting – toto je poměrně obtížně realizovatelné, neboť cílem linkbaitingu je vytvořit takový web, který bude sám o sobě natolik populární, že si jej lidé budou mezi sebou předávat i bez nutnosti používat vyhledávače.
Microsites – některé weby mohou využívat dceřiných menších webů (microsites), jejichž stručný obsah pouze uživatele přesměruje na hlavní web. Cílem je vytvořit velmi hustou síť s významným okruhem klíčových slov, které zvyšují jejich pozice ve vyhledávačích.

SEO linkbuilding je spolu s dalšími metodami jedním z pilířů zvyšování pozic pro internetové vyhledávače
Ohodnoťte příspěvek